Νευρολογική – Ορθοπεδική Εργοθεραπεία

Απευθύνεται σε ενήλικες που πάσχουν από βλάβες του κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος, χρόνιο πόνο - κόπωση, σύνδρομα και εκφυλιστικές παθήσεις.

Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε άτομα με:

 • Εγκεφαλικό Επεισόδιο
 • Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση
 • Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
 • Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
 • Μυασθένειες
 • Νόσος του Parkinson
 • Εγκεφαλική Παράλυση
 • Βλάβες Περιφερικών Νεύρων
 • Όγκους
 • Χρόνιους Πόνους – Χρόνια Κόπωση

Οι παθήσεις αυτές κατά κανόνα εμφανίζουν πολύπλοκη συμπτωματολογία με σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα του ατόμου.

Στόχος του εργοθεραπευτή είναι να αξιολογήσει και να βοηθήσει τον ενήλικα, να αντιμετωπίσει τις κινητικές και γνωστικές διαταραχές και να επανέλθει στους προηγούμενους ρόλους του, έχοντας επανακτήσει σημαντικό ποσοστό των δεξιοτήτων του, ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικός και ανεξάρτητος.

Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός προγράμματος που θα στοχεύει στην:

 • Εκπαίδευση και ανεξαρτητοποίηση σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης (σίτιση, ένδυση - απόδυση, προσωπική υγιεινή, μετακίνηση, επικοινωνία)
 • Διατήρηση και βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων
 • Βελτίωση και διατήρηση των αισθητηριακών, κινητικών, αντιληπτικών, γνωστικών λειτουργιών
 • Πρόληψη δευτερογενών επιπλοκών
 • Εργονομική διαμόρφωση του χώρου διαβίωσης
 • Κατασκευή και εκπαίδευση στη χρήση βοηθημάτων και προσαρμογών
 • Πρόληψη ατυχημάτων
 • Εκπαίδευση φροντιστών και οικογένειας σχετικά με τη φροντίδα του ασθενή
 • Εργασιακή επανένταξη

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις στη νευρολογική αποκατάσταση είναι : η Ιδιοδεκτική Νευρομυϊκή Διευκόλυνση – P.N.F. (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), η μέθοδος κατά Bobath, κατά Carr and Shepherd, κατά Rood, κατά Brunnstrom , η μέθοδος Προσανατολισμένη στη Δραστηριότητα (Task-Oriented Approach), η μέθοδος της Εξαναγκαστικά Προκαλούμενης Κινητικής Θεραπείας - Constraint Induced Movement Therapy (C.I.M.T), η μέθοδος Λειτουργικής Διαχείρισης Τόνου – F.T.M. (SAEBOFLEX), η μέθοδος του Ηλεκτρικού Ερεθισμού και Βιοανάδρασης (Biofeedback).

Ορθοπεδική Εργοθεραπεία

Απευθύνεται σε ενήλικες που πάσχουν από ορθοπεδικές και ρευματικές παθήσεις, εγκαύματα και ακρωτηριασμούς. Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε άτομα με:

 • Ρευματοειδή Αρθρίτιδα
 • Τραυματισμούς
 • Εγκαύματα
 • Ακρωτηριασμούς
 • Μετεγχειρητικές καταστάσεις

 

Διαβάστε ακόμα