Αρτιότητα vs Λειτουργικότητα

Με αφορμή την 29η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα ευαισθητοποίησης του κοινού για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια και παρακολουθώντας το video που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων με σκοπό να συμμετέχει με την σειρά στις δράσεις της παγκόσμιας καμπάνιας για το ΑΕΕ [Δείτε ΕΔΩ] προέκυψε ο προβληματισμός, Αρτιότητα vs Λειτουργικότητα.

Αναμφίβολα η αρτιότητα ενός συστήματος το καθιστά και πιο αποδοτικό. Και αυτό είναι και το μήνυμα που προσπαθεί να προωθήσει η συγκεκριμένη παγκόσμια καμπάνια. Η ανάγκη της πρόληψης αλλά και φυσικά η σημασία της έγκαιρης ιατρικής αντιμετώπισης ενός ατόμου που έχει υποστεί ΑΕΕ με στόχο την επιβίωση αλλά και την αποτροπή εγκατάστασης οποιασδήποτε μορφής αναπηρίας (κινητική - γνωσιακή). Τι γίνεται όμως όταν δεν αποτραπεί η εγκεφαλική βλάβη μετά από ένα ΑΕΕ και το άτομο αντιμετωπίζει μιας μορφής αναπηρία?

Αναζητώντας στο διαδίκτυο για έναν περιεκτικό ορισμό της λέξης «Λειτουργικότητα», έπεσα πάνω σε έναν περισσότερο τεχνοκρατικό ορισμό........που όμως σε δεύτερη ανάγνωση δεν διαφέρει και πολύ κατά την γνώμη μου και από την βιολογικότερη προσέγγιση της έννοιας της λειτουργικότητας. Ο ορισμός αυτός αναφέρει ότι «Λειτουργικότητα = Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο εργάζεται ένα οργανωμένο σύστημα προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του».

Ωραία μέχρι εδώ... Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο οργανικών συστημάτων, μπορούμε να δεχτούμε ότι αν κάποιο από τα συστήματά του υποστούν σημαντική ρήξη στην οργάνωση και λειτουργία του, αυτό τον καθιστά μη λειτουργικό?

«Ο άνθρωπος είναι προορισμένος να αντέχει τις αλλαγές και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα» δεν πρόκειται για δικά μου λόγια, αλλά κοινή παραδοχή των μεγάλων Φιλόσοφων του κόσμου! Αυτή η ικανότητα προσαρμογής και μάθησης είναι και η βασική αρχή της επιβίωσης και της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους στο πέρασμα των και όχι τόσο φιλικών αιώνων για τον άνθρωπο, λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος του εγκεφάλου των προγόνων μας των αυστραλοπιθήκων.

Όπως λοιπόν πολύ όμορφα παρουσιάζεται και στο το video που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων, «Εγκεφαλικό .....η ζωή συνεχίζεται!». Ένα εξαιρετικό μήνυμα που αφορά σε σημαντικό βαθμό και εμάς τους εργοθεραπευτές καθώς είμαστε εκείνοι,μεταξύ των ειδικών (και ίσως σε προτεραιότητα για να ευλογήσω λίγο και τα γένια μας !), οι οποίοι μέσα από τα εργοθεραπευτικά προγράμματα στοχεύουμε στα «έργα» δηλαδή στην σκόπιμη, στοχοκατευθυνόμενη και λειτουργική διαβίωση.

Άρα θέλω να πιστεύω και εγώ αλλά και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιας σοβαρής ή όχι μορφής αναπηρίας εξ’ αιτίας ενός ΑΕΕ ότι δεν πιστεύουν στη σχέση «Αρτιότητα = Λειτουργικότητα». Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ και η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ δεν προαπαιτούν ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ!

Άλλωστε διαφαίνεται και από τον παραπάνω ορισμό της λειτουργικότητας.
«Ο ιδιαίτερος τρόπος (όποιος τρόπος) με τον οποίο εργάζεται ένα οργανωμένο σύστημα προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του (λειτουργική και ανεξάρτητη διαβίωση)»

Το έλλειμμα όταν δεν προλαμβάνεται τότε επανεκπαιδευεται ή αντισταθμίζεται....και η ζωή συνεχίζεται!!!