Παιδιατρική – Αναπτυξιακή Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία στην παιδιατρική αποκατάσταση απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής έως εφηβικής ηλικίας με καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους, η οποία μπορεί να προκλήθηκε λόγω νευρολογικής δυσλειτουργίας του εγκεφάλου, συνδρόμου, τραυματισμού ή κάποιας αναπτυξιακής ή ψυχιατρικής διαταραχής.

Οι υπηρεσίες του παιδιατρικού προγράμματος προσφέρονται σε παιδιά που ανήκουν στις παρακάτω διαγνωστικές κατηγορίες:

 • Αισθητηριακές Δυσλειτουργίες
 • Αναπτυξιακές Καθυστερήσεις
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και σύνδρομο Asperger’s
 • Μυασθένειες
 • Σύνδρομα
 • Εγκεφαλική Παράλυση
 • Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας
 • Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία
 • Νοητική Καθυστέρηση

Στόχος της είναι να βοηθήσει το παιδί που αντιμετωπίζει κινητικές, γνωστικές, αντιληπτικές, αισθητηριακές, ή άλλες διαταραχές να φθάσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο λειτουργικής δραστηριοποίησης και ανεξαρτητοποίησης στο σχολείο και στο σπίτι.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην:

 • Εκπαίδευση σε Δραστηριότητες Καθημερινής Διαβίωσης (σίτιση, ένδυση -απόδυση, προσωπική υγιεινή, μετακίνηση, επικοινωνία)
 • Βελτίωση αδρής και λεπτής κινητικότητας
 • Βελτίωση των αισθητηριακών, κινητικών, αντιληπτικών, γνωστικών δεξιοτήτων
 • Κατασκευή προσαρμογών και βοηθημάτων που θα διευκολύνουν τη λειτουργικότητα του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο
 • Χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μέσο για επικοινωνία,  θεραπεία και εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση των γονιών για βοήθεια του παιδιού στο σπίτι
 • Εργονομική διευθέτηση χώρου
 • Κοινωνική ένταξη

Στην παιδιατρική αποκατάσταση το θεραπευτικό πρόγραμμα διέπεται από τις βασικές αρχές της «κλασσικής εργοθεραπείας». Σύμφωνα όμως με τις ανάγκες κάθε παιδιού, ο θεραπευτής μπορεί να εμπλουτίσει και να εξειδικεύσει τη θεραπευτική διαδικασία, επιλέγοντας μεταξύ διαφόρων μοντέλων παιδιατρικής παρέμβασης.

Κυριότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην παιδιατρική αποκατάσταση είναι: Η Nευροεξελικτική Αγωγή - BOBATH (Neurodevelopmental Treatment, NDT), η μέθοδος της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης - Ayres (Sensory Integration), η μέθοδος της Εξαναγκαστικά Προκαλούμενης Κινητικής Θεραπείας - Constraint Induced Movement Therapy (C.I.M.T), η μέθοδος Therasuit, η μέθοδος της Δομημένης Εκπαίδευσης TEACCH, η μέθοδος της Πρώιμης Παρέμβασης στον Αυτισμό "ΑΒΑ-Lovaas" (Applied Behavioural Analysis), η μέθοδος της Εναλλακτικής επικοινωνίας P.E.C.S και σύστημα Makaton.

 

Διαβάστε ακόμα