Γηριατρική Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία στην γηριατρική αποκατάσταση, παρεμβαίνει σε ασθένειες του γήρατος, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία και τη φυσική κατάσταση κάθε ατόμου, αλλά και τη πάροδο του χρόνου. Οι συνηθέστερες παθήσεις των ηλικιωμένων είναι νευρολογικής και ορθοπεδικής φύσεως, όπως εγκεφαλικά επεισόδια, νόσος του Parkinson, σκλήρυνση κατά πλάκας, άνοιες, ρευματολογικά νοσήματα, σωματική κόπωση, κατάγματα, ακρωτηριασμοί, αλλά και ψυχιατρικές διαταραχές όπως κατάθλιψη και ψύχωση. Παράλληλα απευθύνεται και σε υγιή πληθυσμό, μέσω του θεσμού των Κ.Α.Π.Η..

Το ηλικιωμένο άτομο εξαιτίας της φυσικής του γήρανσης, αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερους περιορισμούς στη λειτουργικότητά του και βιώνει μια συνεχώς ασταθή κατάσταση υγείας, όπου κάθε πρόσθετη ασθένεια επιβαρύνει σημαντικά την σωματική, νοητική και ψυχολογική του κατάσταση. Για να μπορεί ο ηλικιωμένος να παραμένει λειτουργικός θα πρέπει να δραστηριοποιείται συνεχώς, ώστε να επαναφέρει ή να βελτιώνει τις δεξιότητές του σε όλους τους τομείς της ζωής του.

Ένα πρόγραμμα γηριατρικής εργοθεραπείας περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δυσκολιών του ηλικιωμένου σε κινητικό, γνωστικό και αισθητηριακό επίπεδο, την πρόληψη πιθανών διαταραχών, ή αλλαγών στη συμπεριφορά του , καθώς και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του και τη δραστηριοποίησή του με στόχο:

 • Την πρόληψη δευτερογενών επιπλοκών
 • Διατήρηση των δεξιοτήτων σε Δραστηριότητες Καθημερινής Διαβίωσης
 • Διατήρηση - βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων
 • Διατήρηση - βελτίωση γνωστικών δεξιοτήτων
 • Πρόληψη ατυχημάτων
 • Εργονομική διαμόρφωση του χώρου διαβίωσής
 • Εκπαίδευση φροντιστών για την καταλληλότερη αντιμετώπιση και φροντίδα του ηλικιωμένου
 • Εκπαίδευση του ηλικιωμένου σε τεχνικές εξοικονόμησης σωματικής και νοητικής ενέργειας
 • Την ενεργή συμμετοχή του στη κοινότητα
 • Την ψυχαγωγία και τη δημιουργική απασχόληση
 • Την επιμόρφωση σε θέματα υγείας

Υπηρεσίες γηριατρικής εργοθεραπείας παρέχονται συνήθως μέσω των δομών κοινοτικής πρόνοιας, όπως τα Κέντρα Ανοιχτής προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), τις Λέσχες Φιλίας, καθώς επίσης και σε ιδιωτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

 

Διαβάστε ακόμα