Ψυχιατρική Εργοθεραπεία

Η ψυχιατρική εργοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών με ψυχωτικές, νευρωτικές και ψυχοσωματικές διαταραχές και εξαρτήσεις. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε ενήλικές και παιδιά που αντιμετωπίζουν ψυχικές - νευρωτικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας και συμπεριφοράς, κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, διαταραχές πρόσληψης τροφής, τοξικοεξαρτήσεις, αλκοολισμό.

Στόχοι της εργοθεραπείας είναι:

  • Αυτονόμηση σε Δραστηριότητες Καθημερινής Διαβίωσης
  • Αντιμετώπιση κινητικών προβλημάτων και πρόληψη δευτερογενών επιπλοκών
  • Διατήρηση και βελτίωση αντιληπτικών και νοητικών λειτουργιών
  • Διατήρηση και βελτίωση βασικών ψυχικών λειτουργιών
  • Λειτουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου και συμμετοχή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες
  • Ενθάρρυνση των κοινωνικών επαφών και κοινωνική επανένταξη
  • Εργασιακή ένταξη και αποκατάσταση

 

Διαβάστε ακόμα