Γραφοκινητικές Δεξιότητες

Ο γραφοκινητικός έλεγχος αναφέρεται κυρίως στον έλεγχο και το συντονισμό των μυών της άκρας χείρας που είναι υπεύθυνοι για τη γραφή. Επίσης αναφέρεται σε γνωστικές και αντιληπτικές δεξιότητες εξίσου απαραίτητες. Για παράδειγμα για να γράψουμε κάτι εκτός από την κινητική ικανότητα να πιάσουμε και να χειριστούμε το μολύβι, πρέπει να είμαστε σε θέση να συντονίσουμε τις κινήσεις μας σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε, να ανακαλέσουμε προηγούμενες οπτικές εμπειρίες και να αντιληφθούμε το χώρο. Ένα παιδί με φτωχό γραφοκινητικό έλεγχο θα παρουσιάσει σφιχτή και μη λειτουργική σύλληψη του μολυβιού, δυσανάγνωστο γραπτό, δυσκολία στο σχηματισμό γραφικών χαρακτήρων, αποφυγή δραστηριοτήτων γραφής και ζωγραφικής, έυκολη κόπωση.