Αισθητηριακή Επεξεργασία - Αιθουσαίο

Το αιθουσαίο σύστημα βρίσκεται στο εσωτερικό αυτί σ’ ένα πολύπλοκο σχηματισμό που ονομάζεται λαβύρινθος. Το σύστημα αυτό μας δίνει πληροφορίες για τη θέση και την κίνηση του κεφαλιού μας σε σχέση με την βαρύτητα. Η επεξεργασία των αιθουσαίων ερεθισμάτων μας βοηθά να διατηρήσουμε το μυϊκό μας τόνο, την ισορροπία, ρυθμίζει τις κινήσεις των ματιών σε σχέση με τη θέση και την κίνηση του κεφαλιού, συμβάλλει στον συντονισμό των κινήσεων των μελών του σώματός μας, δίνει πληροφορίες για τη θέση και την κίνηση των μερών του σώματος σε σχέση με τη θέση του κεφαλιού (αν κινούμαστε ή όχι, πόσο γρήγορα κινούμαστε και σε ποια κατεύθυνση). Χωρίς επαρκή επεξεργασία των αιθουσαίων ερεθισμάτων θα μας ήταν ιδιαίτερα δύσκολο ν’ ανεβούμε και να κατεβούμε μια σκάλα, να κάνουμε ποδήλατο, ν’ ασχοληθούμε με κάποιο άθλημα ή παιχνίδι  π.χ. ποδόσφαιρο,  σκοινάκι.